இலங்கையில் நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானம் வெற்றி

ராஜபக்சேக்கு  எதிரான நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானம் வெற்றி பெற்றது. ராஜபக்சே இதன் மூலம் பெரும்பான்மை உறுப்பினர்களின் பலமின்மை வெளிச்சத்துக்கு வந்துள்ளது. இன்று காலை நாடாளுமன்றம் கூடியது. ஆளும் தரப்பும், எதிர் தரப்பும் நாடாளுமன்ற அவை நடவடிக்கையில் பங்கேற்ற சபாநாயகர்.  நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம்மீதான வாக்கெடுப்பு நடத்தினார். இச்சமயத்தில் தனக்கு பெரும்பான்மை இல்லாததால் ராஜபக்சே வெளிநடப்பு செய்தார். நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் வெற்றி பெற்றதாகவும் அறிவிக்கப்பட்டது. இதன்மூலம் நாடாளுமன்றத்தில் ரணில் விக்கிரமசிங்கே மெஜாரிட்டி உள்ளது வெட்ட வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது. மீண்டும் நாளைக் காலைச் சபை கூடும் எனச் சபாநாயகர் அறிவித்தார்.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *