இரண்டாம் இடத்தில் உள்ள இந்தியா

உலக அளவில் ராணுவ தளவாடப் பொருட்கள், ஆயுதங்கள் இறக்குமதியில் 2வது இடத்தில் இந்தியா இருக்கும் நிலையில், கடந்த 10 ஆண்டுகளில் ஆயுதங்கள் விநியோகம் செய்வதில் ஏற்பட்ட தாமதம் காரணமாக இறக்குமதி 24 சதவீதம் குறைந்துள்ளது.
சர்வதேச ஆய்வு நிறுவனம் ஒன்று வெளியிட்ட தகவலின்படி, ஆயுத இறக்குமதியில் உலக அளவில் 12 சதவீத பங்களிப்புடன் சவுதி அரேபியா முதலிடத்தில் இருக்கிறது.
9 புள்ளி 5 சதவீத ஆயுத இறக்குமதியுடன் இந்தியா இரண்டாவது இடத்திலும், 2 புள்ளி 7 சதவீத ஆயுத இறக்குமதியுடன் பாகிஸ்தான் 11வது இடத்திலும் இருக்கிறது.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *