இனி ஆதார் எண் கட்டாயமில்லை

ஆதார் எண் இனி வங்கிகணக்கு மற்றும் மொபைல் எண் சேவைக்குக் கட்டாயமில்லை என்று கொண்டுவத்த சட்டதிருத்தத்திற்கு மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.

அரசின் நலதிட்டங்களைப் பெற கட்டயம் ஆதார் எண் தேவை என்று தீர்பளித்த உச்சநீதிமன்றம் வங்கிகணக்கு மற்றும் மொபைல் எண் சேவைக்கு ஆதார் எண் கட்டாயமில்லை என உத்தரவிட்டுள்ளது.இதற்கு மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *