இந்தியா கீழ்-16 பெண்கள் எ எப் சி கீழ்-16 மகளிர் சாம்பியன்ஷிப் தகுதிகளில் 4-0 பாக்கிஸ்தானை வீழ்த்தியது

இந்தியா கீழ்-16 பெண்கள் எ எப் சி கீழ்-16 மகளிர் சாம்பியன்ஷிப் தகுதிகளில் 4-0 பாக்கிஸ்தானை வீழ்த்தியது

இந்த வெற்றி மூலம், இந்தியா இப்போது இரண்டு போட்டிகளில் இருந்து ஆறு புள்ளிகள் கொண்ட லீக் அட்டவணையில் மேல் அமர்ந்திருக்கிறது.
கீழ்-16 பெண்கள் எ எப் சி கீழ்-16 மகளிர் சாம்பியன்ஷிப் தகுதி போட்டியில் புதன்கிழமை உலான்பாட்டார் உள்ள போட்டியில் போட்டியாளர்கள் பாக்கிஸ்தான் கீழ் -16 பெண்கள் 4-0 தோற்கடித்து ஒரு அற்புதமான செயல்திறன் கொண்டு வந்தது.

இந்தியாவின் 22 வது நிமிடத்தில், அமிதா சிங், பாகிஸ்தான் கோல்கீப்பர் அயீஷா, 43 வது நிமிடத்தில் ஒரு கோல் அடித்தார். சுனிதா முண்டா 82 வது நிமிடத்தில் ஒரு வேலைநிறுத்தம் செய்தார், அதே நேரத்தில் 88 வது நிமிடத்தில் ஷில்கி தேவி வெற்றி பெற்றார். இந்த வெற்றி மூலம், இந்தியா இப்போது இரண்டு போட்டிகளில் இருந்து ஆறு புள்ளிகள் கொண்ட லீக் அட்டவணையில் மேல் அமர்ந்திருக்கிறது

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *