இந்தியாவின் முதல் பெண் ஐஏஎஸ் அதிகாரி அன்னா மல்ஹோத்ரா 92 வயதில் இறந்தார்.

இந்தியாவின் முதல் பெண் ஐஏஎஸ் அதிகாரி அன்னா மல்ஹோத்ரா 92 வயதில் இறந்தார்

1989 ஆம் ஆண்டில் நவாவா ஷேவா துறைமுக அறக்கட்டளை தலைவராக நியமிக்கப்பட்ட பிறகு, இந்தியாவின் முதல் பெண் ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரி அன்னா மல்ஹோத்ரா தனது நாளில் ஒரு சிறந்த பகுதியை கழித்தார்.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *