இந்தியாவின் கடன் சுமை எப்படி?

சர்வதேச பொருளாதாரம் மிகவும் நெருக்கடியான நிலையில் உள்ளது. அதை எவ்வாறு சரிசெய்வது எனப் பொருளாதார வல்லுநர்கள் கவலைப்பட்டு கொண்டு உள்ளார்கள்.

சர்வதேச கடன்சுமை மிகவும் அதிகரித்து உள்ளது.

இந்தியாவின் கடன்சுமை நம் நாட்டின் உற்பந்தி திறனை விடக் குறைவாக உள்ளது. தனியார் நிறுவனங்களின் கடன்சுமை 2017-ல் 54.5 சதவீதமாக இருந்தது. அரசின் கடன் சுமை 70.4 சதவீதமாக இருந்தது. மொத்த உற்பத்தியில் 125 சதவீதம். ஆனால் அதே காலகட்டத்தில் சீனாவின் மொத்த கடன்சுமை 247 சதவீதமாக உள்ளது.

பொருளாதார ஆய்வறிக்கை மீண்டும் 2008 ஐ சந்திக்க வாய்ப்பு உள்ளதாகத் தெரிவித்து உள்ளது.
பொருளாதார ஏற்றத்தாழ்வு அதிகமாக உள்ளது. வணிக நிலையில் ஏற்பட்டுள்ள மாறுதல்கள் கடும்பாதிப்புகளை ஏற்படுத்துகிறது.
பொருளாதார நிலை செயல்பாடு சரியான திசையில் பயணிக்கவில்லை ஆதலால் கடும் சரிவுகளைச் சந்திக்கவாய்ப்பு உள்ளது.
உலகப்பொருளாதார சந்தையில் கண்டிப்பாக பெறும் மாறுதலை உலகம் எதிர் நோக்க உள்ளது.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *