ஆஸ்கர் விருது விழாவின் புகைப்படங்கள்

91 வது ஆஸ்கர் விருதுகள் வழங்கும் விழா அமெரிக்காவில் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நகரில் நடைபெற்று வருகிறது. அதன் சில புகைப்படங்கள்

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *