ஆப்கானிஸ்தானிலிருந்து அமெரிக்க வீரர்களை?

சுமார் 7,000 அமெரிக்க வீரர்கள் ஆப்கானிஸ்தானிலிருந்து மீட்டுக்கொள்ளப்படுவர் என்று அமெரிக்க அதிகாரிகள் கூறியதாக அமெரிக்க ஊடகங்களில் செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன. ஆப்கானிஸ்தானில் தற்போதுள்ள அமெரிக்க வீரர்களில் பாதிப்பேர் ஒரு சில மாதங்களில் அமெரிக்கா திரும்புவர் என்று அமெரிக்க ஊடகங்கள் செய்தி வெளியிட்டுள்ளன. சிரியாவிலிருந்து அமெரிக்க வீரர்கள் மீட்டுக்கொள்ளப்படுவர் என்று அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் அறிவித்த மறுநாள் இந்தச் செய்தி வெளியாகியுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *