அரசு இவ்வளவு அலட்சியமாக இருக்கலாமா?

ரங்கராஜ் பாண்டே அவர்கள் தன் டிவிட்டர் பதிவில் பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணின் பெயர், கல்லூரி பெயர், அண்ணன் பெயர் என இப்படி ஓர் அரசாணை வெளியிட்டு உள்ளார்கள். அரசே இவ்வளவு அலட்சியமாக செயல்பட்டால் அடுத்தவர்கள் பற்றி என்ன சொல்வது என வருத்தத்துடன் குறிப்பிட்டு உள்ளார்.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *