அரசியலில் அஜித் – பிரபல இயக்குநர் அழைப்பை ஏற்ப்பாரா?

பிரபல இயக்குநர் சுசிந்திரன் அவர்கள் நடிகர் அஜித் அவர்களை அரசியலுக்கு அழைத்துள்ளார். மேலும் அஜித் ஒருவரால் மட்டுமே மாற்றத்தை ஏற்ப்படுத்த முடியும் என தெரிவித்துள்ளார்

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *