“அதிபர் விளாடிமிர் புடின் பாராட்டு”

 

 

பாராலிம்பிக் போட்டியில் வென்று பதக்ககம் வாங்கிய ரஷ்ய நாட்டவர்களுக்கு நடந்த பாராட்டு விழாவில் அதிபர் விளாடிமிர் புடின் பேசினார்.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *