அஜித் ஆளில்லா விமானத்தை இயக்கினார்

சென்னை எம்.ஐ.டி யில்   ஏரோநாட்டிகல் படிக்கும் மாணவர்கள் சில தினங்களுக்கு முன்பு ஆஸ்திரேலியாவில் நடந்த மெடிக்கல் எக்ஸ்பிரஸ் 2018 யுஏவிகலந்துக் கொண்டு ஆளில்லா விமானத்தை இயங்கி இரண்டாவது பரிசு பெற்றனர். இந்த ஆளில்லா விமானத்தைத் தாயரிக்கும் மாணவர் குழுவுக்கு அஜீத் ஆலோசகரக நியமிக்கப்பட்டார்.

தற்போது அஜித் எம்ஐடி யில் அந்த ஆளில்லா விமானத்தை இயக்கினார். அங்குள்ள மாணவர்கள் அவருடன் குரூப் போட்டோ எடுத்துகொண்டனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *