அக்ஷய் குமார் உலகின் 7 வது மிக உயர்ந்த சம்பளம் வாங்கும் நடிகர் ஆவார், 9 வது இடத்தில் சல்மான் பின்வருகிறார்.

2018 ஆம் ஆண்டில் 40.5 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் சம்பாதித்துள்ள உலகின் 7 வது மிக உயர்ந்த சம்பளம் பெற்ற நடிகர் அக்ஷய் குமார், ஃபோர்ப்ஸ் பத்திரிக்கையின் கருத்துப்படி. கோல்டன் நடிகர் தனது சமகால சல்மான் கானுடன் ஒன்பதாவது இடத்தில் 38.5 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் முதலீடு செய்து வருகிறார். கடந்த ஆண்டு 10 வது இடத்திற்கு வந்த குமார் 3 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் வரை தனது விளையாட்டை வீழ்த்தினார்.

கான் தனது ஒன்பதாவது பதவியில் இருந்தார், ஆனால் இந்த ஆண்டு 1.5 மில்லியன் டாலர் அதிகரித்தது. 2017 ஆம் ஆண்டு எட்டாவது இடத்திலிருந்த ஷாருக் கான் 2018 ஆம் ஆண்டு ஒரு இடத்தை கண்டுபிடிக்கவில்லை.

குளூனியைத் தொடர்ந்து டுவேன் ஜான்சன், 124 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் மதிப்புள்ள பேட்டிக்குத் திரும்பினார். அவென்ஜர்ஸ்: முடிவிலி போர் நட்சத்திரம் ராபர்ட் டவுனி ஜூனியர், மூன்றாவது இடத்தைப் பிடிப்பதற்கு $ 81 மில்லியனை சம்பாதித்தார். அவரது இணை நட்சத்திரமான கிறிஸ் ஹெம்ஸ்வொர்த் 64.5 மில்லியன் டாலர் வருவாயுடன் நான்காவது இடத்தில் வந்தது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *