மற்றவைகள்

வெற்றி நம் விரல் நுனியில்..!

மெதுவாக சிந்தனை செய்யுங்கள், ஆனால் விரைவாக செயல்படுத்துங்கள்.

பிறருக்கு உதவியாக வாழும் வாழ்க்கையே மேம்பட்ட வாழ்க்கையாகும்.

அறிவு மௌனத்தை கற்றுத்தரும். அன்பு பேசக் கற்றுத்தரும்.

எந்த செயலிலும் வேகமும், விவேகமும் இருக்க வேண்டும்.

அமைதியிலும், அசையா உறுதியிலும் உன் வலிமை உள்ளது.

சேர்ந்து வாழ்வதே சிறந்த வலிமை.

சொல்லில் நிதானம் சுகத்தை கொடுக்கும்.

சிந்தனையும் செயலும் ஒன்றாகிவிட்டால் வெற்றி நிச்சயம்.

வாழ்க்கையில் வெற்றிப்பெற தேவை சுறுசுறுப்பும், ஊக்கமும் தான்.

மனதை ஒரு நிலைப்படுத்தினால் வெற்றி நம் விரல் நுனியில்.

Related Articles

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker