தமிழ்நாடுபுதிய செய்திகள்மற்றவைகள்

மக்கள் கடும் அதிர்ச்சி

முக்கிய மருந்துகளின் விலை உச்சரவரம்பை 50 சதவீதம் உயர்த்தி, தேசிய மருந்து விலை கட்டுப்பாட்டு ஆணையம் அறிவித்துள்ளது. மருந்து விலை கட்டுப்பாட்டு கொள்கையின்படி, பொதுமக்களுக்கு அத்தியாவசியம் பயன்படுத்தக்கூடிய மருந்துகளின் விலையை தேசிய மருந்து விலை கட்டுப்பாட்டு ஆணையம் (என்பிபிஏ) நிர்ணயித்து வருகிறது.  இவ்வாறு விலை கட்டுப்பாட்டுக்குள் இருந்தாலும், சில மருந்துகளில் புதிய மருந்து கலவைகளை சேர்த்து வேறு பெயரில் அதிக விலைக்கு நிறுவனங்கள் விற்றன. நோயாளிகள் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட மருந்துகள் உட்கொள்வதை தவிர்க்கும் வகையில் இத்தகைய மருந்துகள் வெளியிடப்படுவதாக தெரிவித்தன. இது பெரும் சர்ச்சையைஏற்படுத்தியது. இந்நிலையில், அத்தியாவசிய மருந்துகள் சிலவற்றின் விலை உச்சவரம்பை 50 சதவீதம் உயர்த்தி என்பிபிஏ அனுமதி அளித்துள்ளது.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker